085 - 303 53 84

Bureauvijftig blog

Lezing tijdens “Grijs Overijssel”

Vandaag heeft Floris namens Bureauvijftig een “Komt-u-maar-mevrouwtje”-masterclass in ‘power’ vorm gegeven. In een klein uurtje heeft hij onder andere (gemeente)bestuurders en beleidsadviseurs tijdens het minicongres “Uitdagingen voor Grijs Overijssel” geprikkeld om in kansen en mogelijkheden te denken.

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de VNG Overijssel heeft het Trendbureau dit jaar vier gemeenten van de toekomst gepresenteerd: de utopische, de digitale, de verbindende en de empatische gemeente. Eén ontwikkeling waarmee alle Overijsselse gemeenten in de toekomst hoe dan ook mee te maken krijgen, is vergrijzing.

Grijs Overijssel Trendbureau

Vergrijzing verandert de samenleving op vele manieren. In 2030 is 30 procent van de bevolking in veel Overijsselse gemeenten ouder dan 65 jaar. Overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven moeten nu al nadenken over de veranderingen die vergrijzing teweeg brengt. Het aantal ouderen neemt ook nu al toe. Vergrijzing staat in een aantal beleidsterreinen nadrukkelijk op de agenda. Dat geldt bijvoorbeeld voor het woonbeleid (de toename van het aantal éénpersoons-huishoudens en de noodzaak van verzorgd wonen), zorg (een grotere zorgvraag) en verkeer (meer oudere verkeersslachtoffers).

Na het verhaal van Lex van Delden (Leyden Academy) heeft Floris de deelnemers meegenomen in de wereld van de “silver economy”. Welke kansen biedt de vergrijzing voor sectoren als recreatie en toerisme, maar bijvoorbeeld ook voor de bouw (wonen en openbare ruimte). Waardevolle insights en tips om direct stappen mee te maken. Grijs Overijssel was weer een succes!

Ook eens weten hoe een Komt-u-maar-mevrouwtje-masterclass er voor uw organisatie uit kan zien? Neem gerust contact op!

«
»

Stuur ons een mail

Contactformulier

Contactgegevens

Grey Valley
Werner von Siemensstraat 13
2712 PN Zoetermeer

T. 085 – 3035384
E. info@bureauvijftig.nl

Kantoor Bureauvijftig - te Zoetermeer