085 - 303 53 84

Bureauvijftig blog

Prangende vraag: Wat is de favoriete activiteit van 50-plussers?

favoriete activiteit
Tijdens onze eindejaarsactie stelden wij ons netwerk in de gelegenheid om hun meest prangende vraag over de 50-plus doelgroep aan ons te stellen. Begin dit jaar gaven wij de vraagstellers afhankelijk van de vraag een antwoord, visie of denkrichting. In het restant van dit jaar delen wij de vragen en antwoorden nog graag middels ons blog.

Één van de vragen die wij kregen is: ‘wat is de favoriete activiteit van 50-plussers?’. Een brede maar leuke vraag. We weten bijvoorbeeld dat qua bewegen fietsen en wandelen populair zijn. Maar hoe besteden de 50-plussers graag hun vrije tijd en welke activiteiten doen zij regelmatig? We vroegen het de leden van het Nationale 50-Plus panel in samenwerking met Ruigrok Netpanel.

Het vaakst: internetten.
Hoe besteedt de 50-plusser zijn vrije tijd? Maar liefst 79 procent geeft aan regelmatig te internetten. Als we naar de leeftijdsgroepen kijken valt op dat dit onder de 75-jarigen en ouder zelfs 81 procent is. Bij de leeftijdsgroep 60-65 zien we een kleine dip.

Andere populaire activiteiten zijn lezen (58%), wandelen (51%), fietsen (48%), winkelen (41%) en tuinieren (40%). Waar bij de meeste activiteiten de verdeling tussen mannen en vrouwen ongeveer gelijk is, zien we bij lezen een aanmerkelijk verschil. Vrouwen geven in 72 procent van de gevallen aan regelmatig te lezen in tegenstelling tot 46 procent van de mannen.

Het liefst: fietsen.
Als we hen echter vragen wat zij het liefst doen komt fietsen als meest populaire activiteit bovendrijven. 15 procent van de respondenten geeft fietsen de voorkeur boven andere activiteiten. Vrouwen fietsen liever dan mannen (17 vs. 13%), lager opgeleide respondenten liever dan hoog opgeleide (16 vs. 9%) en met name bij de leeftijdsgroep 60-65 is fietsen populair (21%).

Activiteiten die ook vaak de voorkeur krijgen zijn internetten (13%), wandelen (10%), lezen (10%) en een hobby (10%). Met name mannen geven vaker de voorkeur aan internetten (17%). Ook zien we de populariteit van internetten als de leeftijd stijgt toenemen, bij de respondenten van 75 jaar en ouder geeft 23 procent aan het liefst te internetten.

«
»

Stuur ons een mail

Contactformulier

Contactgegevens

Grey Valley
Werner von Siemensstraat 13
2712 PN Zoetermeer

T. 085 – 3035384
E. info@bureauvijftig.nl

Grey Valley Incubator